Ikviens kreditors, izskatot pieteicēja pieteikumu, pievērš uzmanību klienta kredītvēsturei. 

Kredītvēsture ir informācijas kopums par personas uzņemtām saistībām, to izpildi vai neizpildi, ar termiņa nokavējumiem vai bez tādiem. Tā var būt pozitīva vai negatīva, iekšēja vai ārēja. 

  • Pozitīva kredītvēsture nozīmē, ka aizņēmējs vienmēr un pieļaujamā laika periodā ir pienācīgi pildījis savas saistības. 
  • Savukārt, negatīva kredītvēsture liecina, ka aizņēmējs jau kādreiz ir kavējis saistību izpildi. 
  • Negatīvās kredītvēstures gadījumā var būt aktīva parāda esamība, tātad nenomaksāts parāds vai, ar atvēlēta termiņa kavējumu, nomaksāts parāds. Ņemot vērā kredītiestādes kredītpolitiku aizdevējs var pievērst uzmanību kavējumiem vai aktīva nenomaksāta parāda esamībai, kā arī to ignorēt. 
  • Ikvienai kredītiestādei ir iekšējā kredītvēstures datu bāze, kurā tiek atzīmēta personas saistību izpildes termiņa ievērošana. Piemēram, aizdevuma līgumā ir noteikts, ka saistības ir izpildāmas līdz katra mēneša 20. datumam, savukārt, klients veic maksājumus ar termiņa kavējumiem. Šī informācija tiks atzīmēta iekšējā datu bāzē un noteikti tiks ņemta vērā izskatot nākamo klienta pieteikumu aizdevuma saņemšanai. Citiem kreditoriem šī informācija nebūs pieejama.
  • Informācija par kavējumiem nonāk ārējās datu bāzēs, ja kavēto dienu skaits pārsniedz 60 dienas. Attiecīgi, no 61. dienas šī informācija būs brīvi pieejama ikvienam kreditoram.

Kredītvēsture ieteikmē arī procentu likmi, kuru noteiks kreditors savā piedāvājumā. Pozitīvās kredītvēstures gadījumā, kreditors vienmēr piedāvās zemāku procentu likmi un noteikti izsniegs aizdevumu, kas atbilst klienta maksātspējai.

Negatīvās kredītvēstures gadījumā, kreditors, saskaņā ar kredītiestādes iekšējo kredītpolitiku, var atteikt kredīta izsniegšanu vai piedāvāt aizdevumu ar lielāku procentu likmi. Papildus, kreditors var pieprasīt aizdevuma nodrošinājumu vai arī galvotāju. 

Par nodrošinājumu, parasti kalpo iegādāmā prece vai arī klientam piederošs nekustamais īpašums. Savukārt, piedāvājums piesaistīt galvotāju nozīmē, ka piesaistītā persona atbild par aizņēmēja saistībām neizpildes vai kavējuma gadījumā kā par savām. 

Bieži vien, ir sastopami gadījumi, kad klients piesakās aizdevumam pirmo reizi dzīvē, taču kreditors atsaka vai piedāvā lielāku procentu likmi negatīvās kredītvēstures dēļ. Jāatcerās, ka kredītvēture veidojas arī situācijās, kad laikā netiek nomaksāti maksājumi par komunāliem pakalpojumiem, telekomunikācijas pakalpojumiem vai netiek termiņā pildītas saistības pret valsts institūcijām, piemēram, laikā netiek nomaksāti nodokļi vai citi maksājumi. Izmantojot jebkurus pakalpojumus ar pēcapmaksu par kreditoru tiek uzskatīts ikviens pakalpojumu sniedzējs.