Datu apstrādes noteikumi:

Ar šo apstiprinu, ka vēlos pieteikties aizdevumam ar SIA “REGUL-A” piedāvātajiem noteikumiem.

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija par pakalpojumu ir patiesi.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA REGUL-A,  AS Mogo, SIA Primero līzings, TF Bank AB, SIA Aizdevums.lv, SIA Incredit Group,  BIGBANK AS Latvijas filiāle, (turpmāk kopā sauktas – Kompānijas), var izmantot pieteikumā norādītos personas datus, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai,  no SIA “CREDITREFORM LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40003255604; AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103947718; AS “Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103673493; SIA “Intrum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203088409; Latvijas Bankas Kredītreģistrs, Iedzīvotāju reģistra, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta) un apstrādātu to.

Kompānijas no savas puses apliecina, ka pieteikuma noradītie personas dati tiks izmantoti, tikai un vienīgi, personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei. Atsevišķos gadījumos, lai izvērtētu pieteikumu, var tikt pieprasīta papildus informācija. SIA REGUL-A no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:
– Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
– Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
– Pieprasītās informācijas nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība.
– Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība.

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.
Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.
Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka uzņēmums SIA REGUL-A  ir tiesīga, nepaskaidrojot lēmuma iemeslus, neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai.
Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.
Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas.